Zabij nudę

radzimy co robić w wolnym czasie

Historia opowiadana piaskiem

Historia opowiadana piaskiem

Sztuka zaskakuje swą nieprzewidywalnością. Podczas wystaw czy projekcji człowiek chce doświadczyć obrazów, które wzbudzą w nim emocje i zachwycą nietypowym ujęciem. Artyści wciąż poszukują nowych materiałów, na których mogą tworzyć oraz narzędzi, którymi mogliby się posługiwać. Malowanie farbami czy rysowanie ołówkiem zdają się być uniwersalnymi technikami. Nowatorską metodą jest z pewnością tworzenie obrazów na szkle używając piasku. Choć nie mają one zbyt długiej trwałości, wprowadzają niejednego patrzącego w osłupienie. Historia tworzona na szkle jest elementem bardzo dynamicznym, zmieniającym się wraz z każdym kolejnym ruchem ręki artysty, który piaskiem rysuje kolejne postaci, krajobrazy czy rzeczy. Poruszana tematyka ma różnorodny charakter. Od szczęścia po samotność. Jednak, aby sztuka ta wywierała większe wrażenie warsztat pracy wzbogacony jest o muzykę, słowo, tworząc tym samym pewien spójny projekt. Osoby zajmujące się rysowaniem na piasku poza umiejętnościami plastycznymi muszą nabyć zręczności w posługiwaniu się tworzywem, z którego korzystają. Ponadto dopasowanie odpowiedniej muzyki do konstruowanego obrazu tworzy z malarza artystę pełnowymiarowego, mającego pod swą kontrolą nie tylko obraz, ale również inne metody sprzyjające prezentacji dzieł. Zatem, aby sztuka piaskowa mogła zaistnieć, poza narzędziami do pracy oraz talentem artysta musi posiadać zmysł odpowiedniego przekazania własnego pomysłu tak, by dotrzeć do grona jak najliczniejszej grupy odbiorców.