Zabij nudę

radzimy co robić w wolnym czasie

Zdrowie a organizacja czasu wolnego

Zdrowie a organizacja czasu wolnego

Powszechnie wiadomo i nikogo nie trzeba do tego przekonywać, że zdrowie jest najwyższa wartością, jaka została dana człowiekowi. W związku z tym należy o nie dbać w każdy możliwy sposób. Nie tylko poprzez zdrową dietę, higienę, unikanie używek lecz również poprzez odpowiedni dobór form spędzania czasu wolnego. Ma to kluczowe znaczenie ze względu na sprawność fizyczną oraz funkcjonowanie organizmu człowieka. Czas wolny dziecka będzie się zawsze różnił od czasu wolnego osoby dorosłej, co wynika z odmiennej sytuacji społecznej, a także doświadczenia i dojrzałości. Inne formy wybierze kobieta bądź mężczyzna spędzający większość dnia w pracy, a inne dziecko po dniu spędzonym w szkole. Poza tym warto zauważyć, że za organizowanie czasu wolnego dziecka odpowiedzialni są głównie rodzice. Dlatego od najwcześniejszych lat życia powinni wykształtować w nim takie nawyki, aby w dorosłości potrafiło samodzielnie wybrać taką aktywność w czasie wolnym by nie szkodziła jego zdrowiu. Ma to ogromne znaczenie również w przypadku ludzi starszych. Osoby, które przez całe życie wybierały aktywne formy, uprawiały sport dłużej są sprawni w wieku podeszłym, nie muszą liczyć na czyjąś pomoc.
Odpowiedni wybór czynności, które podejmujemy w czasie wolnym od obowiązków ma wpływ nie tylko na zdrowie w wymiarze fizycznym, lecz również w wymiarze psychicznym. Zajęcia, jakim człowiek się oddaje oddziaływują też na jego osobowość, przynoszą odprężenie w dzisiejszym stresującym świecie. Biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia należy dostosować odpowiednią aktywność fizyczną tak aby nie przeciążyć organizmu.